Stredná odborná škola

Stredná odborná škola

SOŠ, Stredná odborná škola v Hlohovci

Adresa: Nerudova 13, 920 01 Hlohovec
Telefón:033/ 7320 076, 7320 077
E-mail:zss.hlohovec@zupa-tt.sk

Budova teoretického vyučovania sídli v priestoroch na Nerudovej ulici č.13. V areáli sa nachádzajú dva pavilóny s celkovým počtom tried 20, s učebňou výpočtovej techniky, 2 jazykovými učebňami, telocvičňou a posilňovňou a 2 ihriskami. Škola disponuje jedálňou a kuchyňou s kapacitou 300 stravníkov.

Uvedené priestory teoretického vyučovania sú dostupné z centra mesta smerom k zámku cca 800 m od autobusových zastávok v centre mesta, od železničnej stanice cca 1.500 m.

Priestory odborného výcviku a praktického vyučovania sa nachádzajú v areáli Ul. M.Benku č. 3 a v areáli Zentiva a.s.. V priestoroch na Ul. M.Benku sú dva pavilóny s tromi chemickými laboratóriami – odbornými učebňami, tromi odbornými učebňami kozmetiky a vizáže, dve odborné učebne kaderníctva, troma výtvarnými ateliérmi, učebňou výpočtovej techniky, dielňami pre odevníctvo, pre obrábanie kovov, ako i jedálňou s kapacitou 65 stravníkov.

V areáli akciovej spoločnosti Zentiva na Nitrianskej ul. sa nachádzajú laboratóriá pre chémiu, farmáciu a enviromentalistiku a odborné učebne pre uvedené odbory. Do určitej časti týchto priestorov na prízemí je vybudovaný bezbariérový vstup.

* Študijné odbory:

- TECHNICKÉ LÝCEUM
- OPERÁTOR ODEVNEJ VÝROBY
- CHÉMIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
- KOZMETIK
- BIOTECHNOLÓGIA A FARMAKOLÓGIA
- TECHNOLÓGIA OCHRANY A TVORBY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
- KOZMETIČKA A VIZÁŽISTKA
- FOTOGRAFICKÝ DIZAJN
- PROPAGAČNÁ GRAFIKA
- ODEVNÝ DIZAJN
- CHEMICKÁ INFORMATIKA

* Učebné odbory

- KADERNÍK - KADERNÍČKA
- KRAJČÍR - univerzálne šitie odevov
- CHEMIK - farmaceutická výroba

* Nadstavbové štúdium

- chemický a farmaceutický priemysel
- VLASOVÁ KOZMETIKA
- ODEVNÍCTVO
- POTRAVINÁRSKA VÝROBA liehovarnícka výroba, výroba vína a nealkoholických nápojov

* Pomaturitné štúdium

- kozmetička a vizážistka
- chémia

Mapa sa nemusí korektne zobraziť, vzhľadom na to, že Google zmenil podmienky využívania máp. Zobrazenie mapy nie je možné momentálne ovplyvniť.
loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.