Úvod > Ponuka práce > Štátna správa, samospráva

Štátna správa, samospráva - Mesto Hlohovec

Referent pre odpadové hospodárstvo

enviromentálneho alebo technického odboru , PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so: - štruktúrovaným životopisom - fotokópiou dokladu o vzdelaní (diplom) je potrebné do 05. 06. 2018 do 13.00 hod odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo doručiť poštou na adresu: Mesto Hlohovec M. R. ...

  • Pracovný pomer: Hlavný
  • Štátna správa, samospráva
  • Hlohovec
Dátum pridania: 24.5.2018