LDCH - Liečebňa pre dlhodobo chorých

LDCH - Liečebňa pre dlhodobo chorých

LDCH, Liečebňa pre dlhodobo chorých v Hlohovci

Adresa: Podzámska 16, 920 01 Hlohovec
Telefón:033/ 74 244 26
E-mail:ldch@nsphlohovec.sk

LDCH - Liečebňa pre dlhodobo chorých je lôžkové zariadenie, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s komplikáciami prevažne viacerých chronických chorôb, ktorých základné diagnózy sú známe a stav nevyžaduje intenzívne vyšetrovanie a liečbu, t.j. po ukončení diagnostického procesu a po zvládnutí akútneho stavu, pričom ich stav vyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom, komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, intenzívnu rehabilitáciu, nácvik bežných denných činností. Súčasťou liečebne sú i lôžka, kde sa poskytuje paliatívna starostlivosť, starostlivosť pacientom v terminálnom štádiu chronického ochorenia, po náhlych cievnych mozgových príhodách, u onkologických ochorení, u ktorých bola onkologická liečba ukončená.

Liečebňa hospitalizuje pacientov vo veku nad 18 rokov.
Poskytuje i sociálnu starostlivosť klientom, ktorí potrebujú zabezpečiť dočasnú opatrovateľskú starostlivosť v prípade pracovnej zaneprázdnenosti najbližších, v prípade pracovnej neschopnosti, odcestovania ev. dovolenky opatrovateľa.

Pobyt môže byť krátkodobý aj dlhodobý, podľa potrieb klienta a je možný na vlastnú žiadosť. Pobyt na sociálnom lôžku je finančne hradený klientom.
Liečebňa je umiestnená v budove s bezbariérovým prístupom s vlastným parkom v centre mesta Hlohovec.

V liečebni je zabezpečená 24-hodinová zdravotnícka starostlivosť. Súčasťou liečebne je aj príjmová interná ambulancia a geriatrická ambulancia pod vedením prim. MUDr. Márie Čechovej.

Mapa sa nemusí korektne zobraziť, vzhľadom na to, že Google zmenil podmienky využívania máp. Zobrazenie mapy nie je možné momentálne ovplyvniť.
loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.