Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Hlohovec

Deň úcty k starším

Empírové divadlo v Hlohovci

VESMÍRNE OTÁZNIKY

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika, Sládkovičova 41

Program zoznamuje s orientáciou na oblohe v našich zemepisných šírkach, zameraný na cirkumpolárne súhvezdia (súhvezdia ...

POZOROVANIE PRE VEREJNOSŤ

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika, Sládkovičova 41

HaP Hlohovec vás pozýva na večerné pozorovanie oblohy ďalekohľadom refraktor180/2600, ktoré sa uskutoční dňa: ...

Tančiareň s DJ-om

Empírové divadlo v Hlohovci

Vstupné: 8 eur

PACI - PAC

Empírové divadlo v Hlohovci

Hudobno-zábavný koncert pre deti Vstupné: 6 eur

Svet médií

Kino Úsmev Hlohovec

Divadelné centrum Martin - prednáška

Odber krvi dobrovoľným darcom

Klub AXA, Nám. sv. Michala

Koncert Milo Kráľ Band

Empírové divadlo v Hlohovci

Vstupné: 11 eur

Mesiac úcty k starším

Telocvičňa ZŠ Vilka Šuleka

SILNÉ REČI

Kino Úsmev Hlohovec

komediálna show